Boule Diagnostics – Ändrad valberedning inför årsstämman 2017

Efter publiceringen av Boules valberedning inför årsstämman 2017 har en ändring i sammansättningen av ledamöterna gjorts på grund av förändring i ägandet i Boule. Staffan Persson som representerade Zimbrine Holding B.V. lämnar valberedningen. Han ersätts av Thomas Eklund som representerar sig själv.  

Valberedningens ledamöter är därmed följande:

        Ulf Hedlundh, Svolder AB (valberedningens ordförande)

        Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten

        Thomas Eklund

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08-440 37 73 eller via mail ulf.hedlundh@svolder.se.

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterat på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017 kl. 15:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter