Boule Diagnostics etablerar försäljningskontor i Indien

Indien är en av de snabbast växande marknaderna för Boule Diagnostics produkter och där, som på många andra tillväxtmarknader, är blodcellräknare grundplåten för diagnostiska laboratorier. Genom att etablera ett säljkontor i Indien kan Boule mer effektivt samordna försäljning och marknadsföring och ge direkt stöd till de etablerade distributörerna.

“Indien är en prioriterad marknad för Boule. Vi är där redan en av de tre ledande leverantörerna av blodcellräknare. En hög marknadstillväxt och en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter har lett till detta beslut. Vi kommer fortsätta att arbeta genom distributörer men all försäljning och marknadsföring kommer att stöttas av en ansvarig för försäljningen till de indiska distributörerna. Det är vår övertygelse att den direkta närvaron och kontakten med distributörer och kunder kommer att ha stor betydelse för vår fortsatta tillväxt i Indien”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef i Boule Diagnostics.

Boules indiska försäljningskontor kommer att ligga i Mumbai.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:30 (CET), 3 december 2013.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se


Release

  • Prenumurera på våra nyheter