Boule Diagnostics – Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split 4:1)

Vid Boule Diagnostics AB:s (”Boule”) årsstämma den 14 maj 2018 beslutades att genomföra en uppdelning av Boules aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1). I dag, fredagen den 1 juni 2018, är första dag för handel i Boules aktier efter uppdelningen.

Den nya ISIN-koden är SE0011231158 (tidigare SE0000437402).

Avstämningsdag för aktieuppdelningen är måndagen den 4 juni 2018. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas vara registrerade på respektive innehavares konto tisdagen den 5 juni 2018.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter uppdelningen ökar det totala antalet aktier i Boule från 4 854 138 aktier till 19 416 552 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 08:45 CET. 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter