Boule Diagnostics förstärker ledningsgruppen

Som ett nästa steg i utvecklingen av organisation förstärker Boule ledningen. Från och med 1 juni är Debbie Herrera och Fredrik Ekdahl medlemmar i ledningsgruppen. Debbie Herrera arbetar sedan början av 2017 på Boule i Florida och har mångårig erfarenhet från arbete med kvalitet och regulatoriska frågor, bland annat från Beckman Coulter. Fredrik Ekdahl arbetar sedan 2012 på Boule i Sverige och har tidigare bland annat jobbat på Biotage. Thomas Olsson, som fram till nu har ansvarat för kvalitet och regulatoriska frågor, lämnar samtidigt ledningsgruppen men kommer fortsätta att arbeta deltid för Boule.

Efter förändring består Boules ledningsgrupp av:

Fredrik Dalborg             Verkställande Direktör och Koncernchef

Fredrik Alpsten              Finansdirektör (CFO)

Claes Blanche               Global försäljningsdirektör

Fredrik Ekdahl               Forsknings- och utvecklingsdirektör system

Michael Elliott                Forsknings- och utvecklingsdirektör förbrukningsvaror

Debbie Herrera             Direktör Kvalitet och regulatoriska frågor

Hans Johansson            Produktionsdirektör

”Med denna förändring ökar vi fokus på utveckling i ledningsgruppen då Fredrik Ekdahl kommer att rapportera direkt till mig. Samtidigt förstärker vi ledningsgruppen med Debbie Herrera som både har lång internationell erfarenhet och gedigen erfarenhet från arbete med amerikanska FDA. Detta kommer förstärka vår förmåga att förbättra nuvarande produkter och att utveckla och lansera nya produkter. Jag vill samtidigt tacka Thomas Olsson för många år av hårt och gediget arbete på Boule och i ledningsgruppen och jag är glad att vi under en tid framöver kan fortsätta att dra nytta av hans expertkunskaper och erfarenheter”, säger Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 08:45


Release

  • Prenumurera på våra nyheter