Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén 2023

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari–december 2023 tisdagen den 6 februari 2024 klockan 07:30. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och interim CFO Jan Benjaminson presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på https://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:      tisdagen den 6 februari 2024 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, interim CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxtmarknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 548 miljoner SEK under 2022 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 15:00 CET.


Boule Diagnostics – Inbjudan presentation av bokslutskommunikén 2023

  • Prenumurera på våra nyheter