Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av delårsrapport Q1 2024

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–mars 2024 onsdagen den 7 maj 2024 klockan 07:30. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Torben Nielsen och CFO Holger Lembrér presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:                10:00 CEST, tisdagen den 7 maj 2024 

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Torben Nielsen, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, torben.nielsen@boule.com       

Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, holger.lembrer@boule.com, tfn. +46 (0)72-230 77 10

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com


Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av delårsrapport Q1 2024

  • Prenumurera på våra nyheter