Boule Diagnostics – Information avseende investering i strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik

Boule Diagnostics AB håller en telefonkonferens för att informera om det strategiska partnerskap som Boule har ingått med diagnostikbolaget biosurfit. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag informerar och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                                     torsdagen den 20 december 2018 klockan 15:00 CET

Telefonnummer:               +46(0) 8-744 77 22

Kod:                                   1212           

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 15:00. 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter