Boule Diagnostics lanserar nytt veterinärinstrument i Europa

Boule Diagnostics lanserar idag ett nytt veterinärt 5-parts hematologisystem för kostnadseffektiv diagnostik, H50V, på den europeiska marknaden. Systemet är utrustat med 13 fördefinierade djurprofiler och över 30 parametrar, vilket ger det en flexibilitet som uppfyller kraven från många olika typer av veterinärkliniker och laboratorier. H50V levererar resultat inom en (1) minut, har en inbyggd mixer och är kompakt och enkel att använda med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt.

“Ökningen av husdjur driver efterfrågan på veterinär diagnostik. Denna vecka lanserade vi H50V och vi har redan skickat den första sändningen av instrument till våra kunder. H50V, tillsammans med våra befintliga lösningar Exigo H400 och Exigo C200, stärker vår veterinärportfölj. Detta i kombination med vår utökade försäljningsnärvaro tillsammans med FujiFilm Europa skapar nya möjligheter för Boule att växa inom veterinärsegmentet,” säger VD och koncernchef, Jesper Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023 kl. 10:00 CEST.


Boule Diagnostics Breddar veterinärerbjudande 230629

  • Prenumurera på våra nyheter