Boule Diagnostics offentliggör rapporten för andra kvartalet 2016 den 1 augusti

Boule Diagnostics AB tidigarelägger tidpunkten för delårsrapporten gällande andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.se den 1 augusti klockan 12.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter