Boule Diagnostics ökar försäljningen i Mexiko

Tidigare i år vann Boule Diagnostics AB en offentlig upphandling i Mexiko och i slutet av september och början av oktober började installationerna av Quintus- och Swelab-instrument för blodcellsräkning på ca 35 primärvårdslaboratorier (vårdcentraler) runt om i Mexiko. Ordern på 65 instrument är nu slutlevererad och installerad.

”Under 2015 har marknaden i Mexiko öppnat sig för några större upphandlingar i vår sektor. Generellt har Sydamerika, särskilt Brasilien på grund av den svaga ekonomin, visat på svag efterfrågan. Att Boule lyckas vinna en offentlig upphandling i den här regionen är därför särskilt värdefullt och Mexiko har utvecklats till ytterligare en marknad där Boule har etablerat en styrkeposition. Försäljningen har i år mer än fördubblats och Mexiko har vuxit till vår tredje största marknad.”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

”Bakgrunden till att vi lyckades vinna upphandlingen är kvalitén på våra produkter i kombination med en konkurrenskraftig prisbild. Dessutom har vi en mycket kompetent distributionskanal i landet som har upparbetade kontakter med den upphandlande myndigheten, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Vi har också skapat goda förutsättningar till fortsatt försäljning i Mexiko genom att vi klarade de ganska tuffa krav upphandlaren ställde beträffande leveransen – både snabbhet och kvalité”, avslutar Ernst Westman.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se


Release

  • Prenumurera på våra nyheter