Boule Diagnostics ökar sitt engagemang på snabbväxande marknad – bildar dotterbolag i Latinamerika

Latinamerika är en stor och snabbt växande marknad där investeringar i sjukvårdssystem beräknas fortsätta öka och där blodcellräkning är grundläggande för diagnostik liksom på många övriga tillväxtmarknader. Genom att etablera ett dotterbolag i Latinamerika kan Boule Diagnostics betydligt effektivare möta den stora efterfrågan som finns och ge ett bättre direkt stöd till de etablerade distributörerna. Dotterbolaget kommer ha sitt säte i Mexiko.

“Vi ser stor potential i Latinamerika där utbyggnaden av sjukvårdssystemen passar vårt erbjudande för blodcellräkning. Genom vårt nybildade dotterbolag får vi ökad närvaro på en marknad där vi ser stor potential att öka våra marknadsandelar. Vi bedömer att den direkta närvaron – och därmed den ökade kontakten med distributörer och kunder – kommer vara av stor vikt för vår fortsatta tillväxt”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef för Boule Diagnostics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 9 januari 2013.

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Boule Diagnostics AB 
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter