Boule Diagnostics – Presentation av bokslutskommunikén 2019

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 fredagen den 7 februari 2020 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

CFO och tf. VD Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                              fredagen den 7 februari 2020 klockan 16:00 CET

Telefonnummer:         +46(0) 8-744 77 22

Kod:                            1212          

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO) samt tf. VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 15:00.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter