Boule Diagnostics presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy

Boule Diagnostics styrelse har fattat beslut om att revidera bolagets finansiella mål samt att justera utdelningspolicyn.

De finansiella mål som gäller från och med idag är:

  • En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent.
  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år.
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.

Styrelsen har också beslutat justera utdelningspolicyn:

  • Den årliga utdelningen skall motsvara 25-50 procent av periodens resultat beaktat bolagets likviditet.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterat på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari kl. 17:30 CET


Release

  • Prenumurera på våra nyheter