Boule Diagnostics publicerar årsredovisning för 2016

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 på http://www.boule.se.

Årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 8 744 77 00


Om Boule Diagnostics AB (publ
)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 kl.08:45 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter