Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2012

Boule Diagnostics har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 på http://www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics
Tel: 0708-60 88 63, e-post: ernst.westman@boule.se

TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter