Boule Diagnostics – Q3 2017 presentation

Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – september 2017 onsdagen den 8 november 2017 klockan 08.45. I samband med delårsrapporten håller Boule en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

VD Fredrik Dahlborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Onsdagen den 8 november 2017 klockan 14.00 CET  

Telefonnummer

Sverige +46(0)8 5352 6408
UK +44(0)20 3478 5300
USA +1718 354 1357
Passcode 9163816

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Länken till direktsändningen kommer att publiceras på https://edge.media-server.com/m6/p/e7tdr84r 

Delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter