Boule Diagnostics – Q4 2017 presentation

Boule Diagnostics AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 fredagen den 16 februari 2018 klockan 14.30. I samband med bokslutskommunikén håller Boule en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                               fredag 16 februari 2018 klockan 15.00 CET

Telefonnummer:          +46(0) 8 744 77 22

Kod:                             1212          

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgängliga på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Välkommen att delta! 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com


Release

  • Prenumurera på våra nyheter