Boule Diagnostics – Q4 2018 presentation

Boule Diagnostics AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018 torsdagen den 7 februari 2019 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                              torsdagen den 7 februari 2019 klockan 16:00 CET

Telefonnummer:          +46(0) 8-744 77 22

Kod:                             1212          

Delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 15:00.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter