Boule Diagnostics sluter avtal om försäljning av kliniskt kemisystem i USA

Boule Diagnostics AB har tecknat ett distributionsavtal med det amerikanska företaget Medica Corporation Inc. om att marknadsföra och sälja deras produkt EasyRA® i USA.

EasyRA® är ett system för klinisk kemi som hjälper läkare vid diagnos av problem relaterade till bland annat lever, njurfunktion och höga kolesterolvärden. Produkten är godkänd för marknadsföring och försäljning av FDA, det amerikanska Läkemedelsverket. Boule börjar marknadsföra produkten under första kvartalet 2016.

”Den decentraliserade marknaden för in-vitro diagnostik är starkt expansiv i USA. Samarbetet med Medica, genom försäljning och distribution av deras produkt EasyRA®, betyder att vi nu kan erbjuda våra slutkunder den kombination av system som de efterfrågar. Detta ökar våra möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden, världens största in-vitro diagnostikmarknad”, säger Ernst Westman, koncernchef och VD, Boule Diagnostics AB.

”Med sina i USA väl inarbetade varumärken Medonic och CDS, är Boule en utmärkt samarbetspartner för oss. Våra produkter kompletterar varandra mycket bra. Boule är dessutom etablerade i de stora amerikanska distributionskanalerna och deras produkter har ett gott renommé genom sin höga kvalité och tillförlitlighet”, säger Robert Hagopian, VD, Medica Corporation.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information om Boule återfinns  http://www.boule.se.

Om Medica Corporation Inc.

Medica Corporation baserat i Bedford, Massachusetts i USA, utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska instrument för att testa blod, serum och plasma. Medicas instrument är mycket enkla att använda för personal med olika kunskapsnivåer på sjukhuslaboratorier och läkarmottagningar. Ytterligare information om Medica återfinns på http://www.mediacorp.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:30 (CET), 18 januari 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter