Boule Diagnostics styrelseordförande avgår

Med anledning av att Boules tidigare huvudaktieägare Siem Capital AB i december 2015 avyttrade hela sitt aktieinnehav i bolaget har styrelseordförande Lars-Olof Gustavsson, som utsågs till styrelseledamot på mandat av den tidigare huvudaktieägaren, igår meddelat bolaget att han avgår som styrelseordförande och styrelseledamot. På styrelsemöte igår har styrelsen valt ledamoten Peter von Ehrenheim till ny styrelseordförande intill tidpunkten för ordinarie årsstämma.

Styrelsen har vidare beslutat att adjungera Jon Risfelt till Boules styrelse fram till ordinarie bolagsstämma. Jon Risfelt (född 1961) har tidigare varit VD för bl.a. Europolitan och Gambro Renal. Jon är styrelseordförande i Bisnode AB, Dialect AB och Smartfish AS samt styrelseledamot i bl.a. Bilia AB och Ticket Business Travel AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter von Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tel. 070-667 57 11

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information om Boule återfinns  http://www.boule.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.45 (CET), 26 januari 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter