Boule Diagnostics tecknar avtal med CVS Group

Boule Diagnostics har tecknat avtal med CVS Group, ett av Storbritanniens största företag inom veterinärmedicin och diagnostik. Avtalet löper över 7 år och omfattar leverans av instrument och förbrukningsvaror till ett bedömt värde om minst 25 MSEK.

”CVS Group äger flera analyslaboratorier för specialdiagnostik samt närmare 250 veterinärkliniker i Storbritannien. Avtalet innebär en avgörande framgång för våra blodanalyssystem på veterinärmarknaden, och det är glädjande att CVS valt att samarbeta med oss för hela deras verksamhet i Storbritannien. Givet deras starka marknadsposition och kunnande inom veterinärmedicin är detta av stor betydelse för vår fortsatta kommersiella utveckling”, säger Ernst Westman, VD för Boule Diagnostics.

”Vi är Storbritanniens största företag inom vårt segment och vi fortsätter växa. Våra framgångar bygger på de höga krav vi ställer på oss själva – och våra samarbetspartners. Boule har visat sig leverera kvalitet och lever upp till de höga krav på en tillverkare som vi ställer, vilket varit avgörande vid valet av dem som leverantör”, säger Martyn Carpenter, Director of Laboratories, CVS Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63      

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 27 augusti 2013. 
     
TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB 
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se

Om CVS Group
CVS Group plc är ett av de ledande företagen inom veterinärmedicin och diagnostik i Storbritannien. Totalt har koncernen 248 kliniker och fyra diagnostiska laboratorier över Storbritannien och är genom sitt helägda dotterbolag CVS (UK) Limited den största aktören på den engelska marknaden.


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter