Boule Diagnostics utökar med ytterligare en distributör i Ryssland

Boule Diagnostics har kontrakterat Diakon ZAO till distributör av Swelab-system på den ryska marknaden. Ryssland är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning och med Diakon som komplement till befintliga distributörer finns goda förutsättningar för Boule att fortsätta ta marknadsandelar på den ryska marknaden.

”Ryssland är en av våra viktigare marknader där vi sedan lång tid har ett mycket gott samarbete med Unimed för försäljning av Medonic-system. Vi kompletterar nu med Diakon för försäljning av våra Swelab-system. Diakon har en mycket bred geografisk täckning på den ryska marknaden och en produktportfölj som väl kompletterar Boules erbjudande. Vi förväntar oss att se en ökad instrumentförsäljning i år på den ryska marknaden och därmed även en fortsatt ökad försäljning av förbrukningsvaror, vilket på sikt också kommer att medföra högre marginaler”, säger Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB.

Diakon ZAO är ett av Rysslands största företag inom in vitro diagnostik (IVD) med försäljning i 60 storstäder över hela Ryssland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:20 den 16 augusti 2012.


TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter