Boule Diagnostics utser ny direktör med ansvar för Commercial Operations

Kiarash Farr har utsetts till direktör med ansvar för Commercial Operations hos Boule Diagnostics och kommer ingå i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder Claes Blanche som har meddelat att han vill trappa ner från sin nuvarande position för att istället fungera i en rådgivande roll för Boule. Kiarash Farr tillträder tjänsten den 1 mars 2018.    

Kiarash kommer senast ifrån tjänsten som ansvarig för Commercial Operations i EMEA hos det amerikanska bolaget Hycor Biomedical LLC som specialiserar sig på tillverkningen och försäljningen av högkvalitativa in vitro diagnostik produkter. Kiarashs tidigare uppdrag inkluderar; Sales Director Key Account hos Thermo Fisher Scientific, Global Sales Director, Director of Global Business Development och Sales Director Asia Pacific hos IBA, Sales Manager hos Scanditronix Wellhöfer, samt Product Development Manager hos Scanditronix Medical. Under sin karriär har Kiarash varit verksam i Sverige, Indien och Kina. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Kiarash har även studerat medicinsk teknik vid Karolinska Universitetssjukhuset och management hos INSEAD i Frankrike.

”Vi är väldigt nöjda med att Kiarash börjar på Boule, han för med sig en gedigen erfarenhet av såväl försäljning och marknadsföring på en global nivå som av distributionshantering och strategiskt affärsutvecklande. Med sin företagsamhet och sina erfarenheter av In Vitro diagnostikmarknaden och ledarskap inom internationella verksamheter kommer Kiarash hjälpa Boule att vidareutvecklas till nästa nivå. Vi vill samtidigt passa på att tacka Claes Blanche för hans lyckade år av kommersiellt ledarskap hos Boule och vi är glada över att han väljer att visa sitt stöd för Boules fortsatta utvecklande i en framtida roll som rådgivare.” säger Boules VD Fredrik Dalborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017, kl. 16:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter