Boule Diagnostics vinner ny upphandling i Indien


Boule Diagnostics AB har vunnit ännu en offentlig upphandling till blodbanker i Indien om totalt 100 Medonic-system. Systemen kommer att levereras under det första kvartalet 2017. Upphandlande myndighet är Centre of Medicine Store and Distribution (CMSD) i Lucknow i Uttar Pradesh. Medonic-systemen kommer att installeras på blodbanker runt om i Uttar Pradesh regionen.

”Kvalitén och mångsidigheten hos våra Medonic-system bidrog till att vi vann upphandlingen. Indien är en stor och snabbt växande marknad för Boule och vi tror att vi kan fortsätta att växa och ta marknadsandelar där. Vi är självklart glada över att vi fortsätter vinna offentliga upphandlingar då det bekräftar att efterfrågan på våra högkvalitativa instrument ökar”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

”En viktig fördel med våra system är att man kan ta kapillära prover med fingerstick. Detta gör att personalen på blodbankerna enkelt kan ta provet och med en droppe blod screena blodgivarna och snabbt få en komplett blodanalys. Detta gör systemen mycket effektiva, framförallt för blodbanker som har en hög belastning med många prover per dag”, fortsätter Ernst Westman.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63
 

Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2016 kl. 11:15 CET


Release

  • Prenumurera på våra nyheter