Boule Diagnostics vinner stor upphandling i Indien

Boule Diagnostics AB har tillsammans med en av sina indiska distributörer vunnit en upphandling avseende 136 Medonic-system. Upphandlingen gjordes i Uttar Pradesh som är Indiens folkrikaste delstat med cirka 200 miljoner invånare. Instrumenten kommer att installeras på 136 sjukhus med början under andra halvåret 2016.

”Vår strategiska satsning på Indien – med bland annat ett försäljningskontor sedan slutet av 2013 – har visat sig riktig. Under det första kvartalet i år fördubblade vi vår försäljning jämfört med tidigare år och nu följer vi upp med att vinna en viktig upphandling”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:30 (CET), 10 maj 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter