Boule Diagnostics vinner strategisk instrumentupphandling

Boule Diagnostics AB har vunnit upphandlingen av instrument för blodcellräkning inom primärvården i Östergötland. Upphandlingen gjordes av Landstinget i Östergötland och omfattar 35 instrument av Boules nyligen introducerade instrumentgeneration, Swelab Alfa Plus. Installation kommer ske under andra kvartalet 2015.

“Vi har fortsatt att öka instrumentförsäljningen under hela 2014, men den här ordern sticker ut lite extra både avseende strategisk betydelse och upphandlande organisation. Upphandlingen är en av de största i vårt segment på vår viktiga hemmamarknad. Vidare har Landstinget i Östergötland höga kvalitetskrav, vilket gör att vi dessutom får en bra sparringpartner i vårt fortgående arbete med att ständigt säkerställa högsta kvalitet. Det är mycket glädjande att vi vunnit upphandlingen i tävlan mot våra viktigaste internationella konkurrenter. Swelab Alfa Plus har precis lanserats och är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete. Tillsammans med nya instrument i Medonic-serien utgör de vår nästa generation instrument som kommer att introduceras succesivt i resten av världen. Avtalet omfattar även sju års försäljning av våra förbrukningsvaror samt serviceintäkter under större delen av avtalsperioden”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:30 (CET), 8januari 2015.

 
TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB (publ) 

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se


Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter