Boule Diagnostics vinner strategisk upphandling

Boule Diagnostics AB har vunnit Västra Götalandsregionens upphandling av hematologiinstrument för patientnära analys. Upphandlingen omfattar cirka 40 instrument av vår nya instrumentgeneration Swelab Alfa Plus, inklusive service, förbrukningsvaror och reservdelar. Installation av instrumenten kommer att påbörjas under andra kvartalet 2017.

”Det är utan tvekan en triumf att vi återigen vinner en offentlig upphandling på den krävande svenska marknaden. Vi har tidigare vunnit en motsvarande offentlig upphandling i Östergötlands Landsting. Att vi i hård internationell konkurrens tar hem upphandlingen är ännu ett bevis på att våra produkter uppfyller höga kvalitetskrav, vilket är av strategisk betydelse i kommande upphandlingar”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta: Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08:45 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter