Boule Diagnostics vinner upphandling i Indien

En viktig upphandling har vunnits i Indien, omfattande ett stort antal instrument och tillhörande reagenser och kontroller. Denna komplexa upphandlingsprocess har pågått under en längre tid, och har vunnits tack vare gott samarbete mellan Boules lokala landschef och en av bolagets viktigaste distributörer. Leverans av 650 instrument förväntas ske under det tredje och fjärde kvartalet 2018.

Med denna upphandling säkrad stärks Boules position på den viktiga indiska marknaden ytterligare, och avtalet kan också leda till ytterligare instrumentförsäljning i tillägg till den kontinuerliga försäljningen av reagenser och kontroller till de installerade instrumenten.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com  

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 15:15.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter