Boule Diagnostics vinner upphandling till Röda Korset i Kenya

Boule Diagnostics AB har vunnit en upphandling i Kenya om totalt 70 hematologisystem. Köpare är Röda Korset som kommer att placera ut systemen på 35 offentliga sjukhus i Kenya. Instrumenten skall levereras under fjärde kvartalet 2016. Avtalet inkluderar även leverans av förbrukningsvaror under totalt 8 år.
 
”Afrika är en viktig marknad med god tillväxt och där vi länge haft ett långsiktigt engagemang. I den Subsahariska regionen har det hittills varit relativt trögt, därför ser vi avtalet med Röda Korset som ett genombrott då det stärker vårt anseende och varumärke i regionen. Våra systems kvalitet och tillförlitlighet, i kombination med en bra distributör, har varit avgörande när Röda Korset valde oss som leverantör”. säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63
 
 
Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se
 
Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08:30.


Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter