Boule Diagnostics vinner upphandlingar i Egypten

Boule Diagnostics AB har vunnit två betydande offentliga upphandlingar i Egypten om totalt drygt 200 hematologisystem. Instrumenten kommer att börja levereras successivt med start i december 2016. De sista instrumenten bedöms levereras under första halvåret 2017. Upphandlande myndigheter är Ministry of Defence och Ministry of Health.

”Den stora egyptiska marknaden är mycket intressant för Boule och vår bedömning är att vi kan fortsätta att växa och ta marknadsandelar där. Vi är självklart mycket glada över att våra framgångar inom offentliga upphandlingar fortsätter, eftersom det bekräftar att efterfrågan på våra högkvalitetsprodukter ökar,” säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december kl. 08:30 CET.


Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter