Boule förstärker innovation och produktutveckling och utser Helena Börjesson till CTO

Boule Diagnostics utser Helena Börjesson till Chief Technology Officer (CTO) från och med den 1 september 2020.

Helena har varit tillförordnad Senior Vice President för Boules instrumentutveckling sedan våren 2020 och har varit värdefull i att driva Boules omfattande satsning på framtida produktplattformar. Skapandet av en ny CTO funktion, tillsätta Helena och göra henne medlem av koncernledningen är i linje med Boules strategi att utveckla teknik och nya produkter för att tillgodose framtida behov för bloddiagnos från både läkare och patienter.

Helena har mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsorganisationer som levererat högteknologisk innovation för marknadsledande produkter och tjänster inom MedTech, telekom och andra industrier. Närmast kommer hon från Elekta där hon hade flera ledande roller inom forskning och utveckling och även som bolagschef för den svenska verksamheten. Hennes tidigare karriär inkluderar många ledar- och teknologistrategiroller på Ericsson inom affärsområdena Radio Network och Multimedia. Under sin karriär har Helena drivit flera innovationssamarbeten och byggt globala nätverk med kunder, akademi och industripartners. Hon är civilingenjör från KTH.

”Det ska bli spännande att förstå de kliniska behoven inom hematologiområdet och nyttja den ständigt pågående tekniska utvecklingen för att uppfylla våra kunders och i förlängningen patientens behov av tillförlitliga och effektiva lösningar. Jag ser verkligen fram emot att åstadkomma detta tillsammans med det mycket kapabla team jag träffat här på Boule.” säger Helena.

”Helena är en framgångsrik chef med bred erfarenhet av både forskning och produktutveckling. Hon är en visionär ledare med ett stort intresse att motivera tvärfunktionella team och att fungera som mentor. Som en del av vår koncernledning bidrar Helena med nyckelkompetens och relevant erfarenhet som stödjer vår ambition att öka fokus på innovation.” kommenterar Jesper Söderqvist, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 08:30 CET.


Boule Diagnostics utser CTO

  • Prenumurera på våra nyheter