Boule sluter avtal om lokal produktion av instrument i Indien

Boule Diagnostics har tecknat ett licensavtal med Q-Line Biotech för lokal instrumenttillverkning i Uttar Pradesh, Indien. Indien är en viktig marknad som enligt prognos kommer att behöva över 20 000 hematologisystem per år under de kommande åren. Beslutet att etablera lokal instrumentproduktion i Indien, utöver den reagensproduktionsanläggning som redan har påbörjats, har tagits då en lokal produktion ger direkta fördelar vid offentlig upphandling, kortare ledtider samt minskade kostnader och miljöpåverkan från transporter.

"Vi är väldigt glada över att samarbeta med Q-Line Biotech. Vi har arbetat tillsammans i många år och som tidigare kommunicerats bygger vi redan en reagenstillverkningsanläggning tillsammans i Lucknow. Vi känner oss trygga i att Q-Line besitter den tekniska kompetensen som krävs för det nya avtalet om licensproduktion av instrument då de redan producerar komplexa medicinska produkter. Det är ett företag som är respekterat i Indien och jag är mycket glad över att utöka vårt samarbete med dem i detta strategiskt viktiga projekt”, säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

"Boule Diagnostics är världsledande och en av pionjärerna inom hematologilösningar. De har varit avgörande under åren för att bygga Q-Line till det företag vi är idag. Vi är därför glada över att utöka vårt samarbete med dem. Vi är övertygade om att detta projekt, under initiativet Make in India, kommer att göra att vi tillsammans tar fram mer hållbara och prisvärda diagnostisklösningar till denna växande och kostnadsmedvetna indiska marknad”, säger Saurabh Garg, styrelseordförande Q-Line Biotech.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxtmarknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 548 miljoner SEK under 2022 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2023 kl. 08:30 CEST.


Boule Diagnostics – Sluter avtal om lokal produktion av instrument i Indien

  • Prenumurera på våra nyheter