Boule utser Holger Lembrér till CFO

Boule Diagnostics AB utser Holger Lembrér till ny CFO med tillträde i januari 2024.

Holger Lembrér har en lång karriär från olika ledande finansbefattningar inom ASSA ABLOY koncernen. Han har en solid finansiell grund från att bland annat varit CFO för ett affärsområde, ansvarig för investor relations och Financial Controller för koncernen. Han har genomfört lönsamhetsförbättringar och drivit strategiska projekt med framgång. Holger har även jobbat som revisor på EY och är idag CFO på Oncopeptides.

”Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet på Boule och att arbete tillsammans för att fortsätta utveckla företaget framåt. Det känns även inspirerande att få börja arbeta i ett företag med lång erfarenhet, expertis och starka varumärken i sin bransch”, säger Holger Lembrér.

”Jag är övertygad om att Holger kommer bidra med nya perspektiv och stärka ledningen på Boule, med sin erfarenhet från ett välrenommerat börsbolag med egen tillverkning och global försäljning”, säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

Nuvarande interim CFO Jan Benjaminson kommer att fortsätta i denna roll tills att Holger Lembrér tar vid i början av 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90

Jan Benjaminson, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2023 kl. 08:00 CEST.


Boule Diagnostics – Ny CFO utsedd – 230614

  • Prenumurera på våra nyheter