Christina Rubenhag utses till tillförordnad VD och Peter Ehrenheim till arbetande styrelseordförande i Boule Diagnostics

Styrelsen i Boule Diagnostics AB har utsett bolagets finansdirektör och vice VD Christina Rubenhag till tillförordnad VD och koncernchef från och med den 19 januari 2020, när Fredrik Dalborg lämnar rollen som VD och koncernchef. Christina kommer inneha rollen som tillförordnad VD fram till dess att Jesper Söderqvist tillträder rollen som VD och koncernchef, senast den 11 maj 2020. Under samma period går styrelsens ordförande Peter Ehrenheim in som arbetande styrelseordförande för att stötta ledningsgruppen. Rollen som arbetande ordförande kommer motsvara ungefär två arbetsdagar i veckan.

Christina Rubenhag har varit finansdirektör för Boule Diagnostics sedan 2017 och kom närmast från Biolin Scientific AB där hon arbetade under drygt fem års tid, först som finansdirektör och sedan som verkställande direktör. Christina är född 1970, utbildad ekonom från Umeå universitet och har en bred erfarenhet inom finans- och ekonomifrågor samt från olika chefs- och ledarpositioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tfn. + 46 706-67 57 11

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 16.15.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter