Ledningsförändring i Boule Diagnostics amerikanska dotterbolag

Boule Diagnostics AB (publ) har utsett koncernens CFO Fredrik Alpsten till tillförordnad VD för det amerikanska dotterbolaget Clinical Diagnostic Solutions (CDS). Fredrik Alpsten efterträder Andrew Swanson som varit anställd i CDS sedan 1998. Fredrik Alpsten tillträder den 6 december 2012.

Nordamerika är idag Boule Diagnostics största marknad, där också en stor del av utvecklingen av reagens, kalibratorer och kontroller sker. Marknaden är den enskilt mest utvecklade marknaden för hematologiprodukter i världen och förutsättningarna för att Boule Diagnostics ska ha en fortsatt stabil tillväxt är goda. I takt med att Boule Diagnostics verksamhet fortsätter att växa och företaget tar marknadsandelar har Boule Diagnostics koncernledning bedömt att det är rätt tidpunkt för en ledarförändring.

”Boule Diagnostics nordamerikanska verksamhet har utvecklats, och bedöms fortsätta utvecklas, starkt. Fredrik Alpsten har som CFO god inblick i hela Boule Diagnostics verksamhet och mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom såväl noterade som privata bolag med verksamhet på den nordamerikanska marknaden. Det medför att vi kan fortsätta stärka samarbetet mellan den svenska och amerikanska verksamheten, och med oförändrad takt fortsätta utveckla CDS till dess att en permanent VD har rekryterats”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics.

                        

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63 


     
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 6 december 2012.
     
  
TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter