Ny VD och koncernchef i Boule Diagnostics

Ny VD och koncernchef i Boule Diagnostics

Styrelsen för Boule Diagnostics har idag utnämnt Torben Nielsen till ny VD och koncernchef med start senast den 14 juni 2024. Torben Nielsen ersätter Jesper Söderqvist som varit VD sedan 2020. Jesper kommer finnas tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod och lämnar sin tjänst senast den 15 april 2024. Vid behov kommer bolagets CFO, Holger Lembrér att tillträda som tillförordnad VD till dess att Torben Nielsen påbörjar sin anställning.

Torben Nielsen kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President inom affärsområdet Analytical Solutions and Customer Enablement på PerkinElmer och har en lång erfarenhet från hematologimarknaden efter sin tid på Radiometer 2005-2019, avslutningsvis som General Manager för Radiometer America och därförinnan säljchef för Western Europe. Nielsen har också en bredare erfarenhet från medicinteknikbranschen genom sin tidigare roll som säljansvarig för EMEA i dotterbolagen Ormco och Spark i Envista koncernen.

” Styrelsen vill tacka Jesper Söderqvist för dessa fyra år. Jesper har tagit Boule genom väldigt utmanande tider, med effekter från geopolitisk oro och inte minst en global pandemi. När Boule nu går in i nästa fas gör styrelsen bedömningen att det behövs ett annat ledarskap.” säger Torben Jörgensen, Styrelseordförande i Boule Diagnostics.

” Torben Nielsen kommer med sin långa erfarenhet av internationell försäljning, från närliggande segment till Boules marknader men även andra hälso- och sjukvårdsmarknader med samma affärsmodell som Boule, kunna bidra stort när vi nu står inför en produktlansering av en ny hematologiplattform, ökade satsningar på veterinärsegmentet och en utökning av OEM affären” säger Torben Jörgensen, Styrelseordförande i Boule Diagnostics.

“Jag ser mycket fram emot att tillträda som VD för Boule Diagnostics, ett bolag med en stark marknadsposition, varumärken som är förknippade med robusthet och kvalité samt många trogna kunder. Boule gynnas av ett antal globala trender. Med en ny produktplattform och goda möjligheter att vidareutveckla och bredda affären ser jag fram emot att ta bolaget till nästa nivå”, säger Torben Nielsen, tillträdande VD för Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta: 
Torben Jörgensen, Ordförande i Boule Diagnostics AB, torben.jorgensen@biotage.com

Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, phone +46 (0)72-230 77 10

Om Boule Diagnostics AB (publ) 

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2024 kl. 10:45 CET.


Ny VD Boule Diagnostics

  • Prenumurera på våra nyheter