Ny VD och koncernchef i Boule Diagnostics

Ernst Westman kommer efter första kvartalet 2017 lämna rollen som VD och koncernchef i Boule Diagnostics. Till ny VD och koncernchef har styrelsen utsett Fredrik Dalborg som tillträder den 3 april.

”Efter 23 år som VD och en god utveckling för Boule kommer jag lämna över ledarskapet för bolaget till en ny kraft. Det har varit oerhört spännande och utmanande att bygga upp Boule till dagens internationellt framgångsrika och tillväxtfokuserade företag. Bolaget har nått en position som ger förutsättningar för fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet. Fredrik, med sin kompetens och erfarenhet, är en utmärkt person att leda Boule vidare i detta arbete”, säger Ernst Westman.

Fredrik Dalborg, 44 år, kommer närmast från Terumo BCT där han är Vice President med globalt resultatansvar för affärsområdet Therapeutic Systems (med en omsättning på cirka 180 mUSD). Under sin framgångsrika karriär har Fredrik arbetat i drygt 14 år på den globala marknaden för medicinteknik och varit baserad i USA, Belgien och Singapore. Förutom goda kunskaper om Boules prioriterade marknader, USA och tillväxtländer, har han betydande erfarenhet av att utveckla tillväxtföretag med god lönsamhet.

”Fredriks ledarskap, starka driv, globala erfarenhet och ett kompletterande internationellt kontaktnät blir en viktig tillgång i arbetet med att vidareutveckla ett redan framgångsrikt Boule” säger styrelseordförande Peter Ehrenheim.

Styrelsen har rekommenderat valberedningen att förorda Ernst Westman som styrelseledamot vid årsstämman den 11 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tel +46 706-67 57 11
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterat på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl. 08:30 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter