Ökad ägarspridning i Boule Diagnostics

I syfte att skapa en större ägarspridning och därmed förutsättning för ökad likviditet i handeln med Boule Diagnostics aktie kommer sex av Boule Diagnostics grundare att minska sitt innehav i bolaget med högst 260 000 aktier, motsvarande 5,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Redeye har erhållit uppdraget att projektleda ägarspridningen. Försäljningsperioden löper från den 24 september till den 4 oktober 2012.

Efter genomförandet av ovanstående transaktion minskar säljarna sitt sammanlagda innehav från 806 506 aktier, motsvarande 17,1 procent av bolagets aktier, till 546 506 aktier, vilket motsvarar 11,6 procent.
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 24 september 2012.   
 
TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


Anmälningssedel

PDF

  • Prenumurera på våra nyheter