Rättelse om tidigare kommunicerad utdelning i Boule Diagnostics AB

I pressmeddelandet angående bokslutskommunikén från 2017-02-16 kl 08:45 framgår det felaktigt att styrelsen för Boule Diagnostics AB föreslår en utdelning på SEK1,25 per aktie för 2016.

Det korrekta är att styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på SEK 1,40 per aktie (0,60).

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

 Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterat på NASDAQ Stockholm. www.boule.se 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 09:35 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter