Torben Nielsen tillträder som VD för Boule Diagnostics 16 april 2024

Som tidigare meddelats är Torben Nielsen utsedd till ny VD och koncernchef för Boule Diagnostics AB. Han tillträder den 16 april 2024, då han efterträder Jesper Söderqvist som samtidigt lämnar Boule Diagnostics AB.

Torben Nielsen kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President inom affärsområdet Analytical Solutions and Customer Enablement på PerkinElmer och har en lång erfarenhet från hematologimarknaden efter sin tid på Radiometer 2005-2019, avslutningsvis som General Manager för Radiometer America och därförinnan säljchef för Western Europe. Nielsen har också en bredare erfarenhet från medicinteknikbranschen genom sin tidigare roll som säljansvarig för EMEA i dotterbolagen Ormco och Spark i Envista koncernen

För mer information, vänligen kontakta:

Torben Jörgensen, Styrelsens ordförande i Boule Diagnostics AB, torben.jorgensen@biotage.com
Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)72-230 77 10, holger.lembrer@boule.com

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com


Torben Nielsen tillträder som VD för Boule Diagnostics 16 april 2024

  • Prenumurera på våra nyheter