Tre nya ägare i Boule Diagnostics

Svolder AB, Nordea Fonder och AB Grenspecialisten, vilka inte tidigare är aktieägare i Boule Diagnostics AB, har förvärvat 11,6 procent, 11,6 procent respektive 10,2 procent av aktierna i bolaget.

Säljare av aktierna är Siem Capital AB som, efter 23 års ägande, överlåtit samtliga sina aktier i Boule Diagnostics AB motsvarande 1 570 084 stycken aktier eller 33,4 procent av kapitalet och rösterna.

”Vi ser positivt på ett breddat ägande i bolaget och att det är en kvalitetsstämpel med dessa nya och meriterade investerare”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

Swedbank Corporate Finance var anlitad för försäljningen av aktierna.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter