Valberedningens förslag till styrelse 2024

Valberedningen i Boule Diagnostics AB föreslår årsstämman 2024 att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Torben Jørgensen och Yvonne Mårtensson, samt att Torben Jørgensen omväljs som styrelsens ordförande. Därutöver föreslås att Rikke Rytter väljs som ny styrelseledamot.

Rikke Rytter har en omfattande branscherfarenhet av försäljning och marknadsföring inom Life Science och diagnostik med en karriär som sträcker sig från 1995. Hon har arbetat i olika kommersiella roller på globala bolag så som Cytvia (tidigare Pharmacia Biotech, GE Healthcare), Biotage, Dako, Sysmex och arbetar för närvarande på Genovis där hon stöttar och tränar internationella team att utveckla framgångsrika kundanpassade produkter.   

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Boules webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2024 samt deras motiverade yttrande kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Ivarsson, valberedningens ordförande, erik.ivarsson@grenspecialisten.com, tfn. +46 (0)73-389 07 52

Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)72-230 77 10

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2024 kl. 12:15 CET.


Valberedningens förslag till styrelse 2024 i Boule Diagnostics AB

  • Prenumurera på våra nyheter