Boule Diagnostics – Ändring av valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman 2023

Kallelsen till Boule Diagnostics AB:s årsstämma 2023 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 4 april 2023. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har nu informerats om att Jon Risfelt avböjt omval. Valberedningen har inte för avsikt att nominera någon ytterligare ledamot, varför styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter.   

Det uppdaterade förslaget till årsstämman 2023 betyder att valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Yvonne Mårtensson och Torben Jørgensen samt att Torben Jørgensen föreslås till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Boules webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, ulf.hedlundh ”at” svolder.se, tfn +46 (0)8 – 440 37 70
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 09:30 CEST.


Boule Diagnostics – Ändring av valberedningens förslag vid årsstämman 2023

  • Prenumurera på våra nyheter