Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2021

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari–december 2021 torsdagen den 3 februari 2022 klockan 08:30. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 09:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:                     torsdagen den 3 februari 2022 klockan 09:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl. 15:00 CET.


Boule Diagnostics – Inbjudan presentation av bokslutskommuniké Q4 2021

  • Prenumurera på våra nyheter