Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2021

Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 på http://www.boule.com.

Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF), en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april.

Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på http://www.boule.com vid ett senare datum, dock senast till årsstämman den 5 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 kl. 14:15 CET.


Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2021

boule-2021-12-31-sv.zip

  • Prenumurera på våra nyheter