Boule Diagnostics utser Jan Benjaminson till interim CFO

Boule Diagnostics AB har idag utsett Jan Benjaminson till interim CFO med tillträde den 3:e februari 2023. Jan tar över efter Annette Colin som sitter kvar i sin roll till och med samma datum.

Jan har varit aktiv i flera noterade bolag, både som CFO och styrelseledamot. Närmast kommer Jan från Nordisk Games där han var CFO, Jan har även varit styrelseledamot i bland annat Starbreeze Studios.

”Jan för med sig stor expertis inom finans och redovisning samt en bred erfarenhet av affärsutveckling i snabbrörliga branscher. Boule är i en fas med flera strategiska initiativ för tillväxt och innovation där Jan kommer att bidra direkt ”, säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 08:00 CET.


Boule Diagnostics utser interim CFO 221214

  • Prenumurera på våra nyheter