Boule startar kontraktstillverkning av reagens i Indien

Boule Diagnostics har tecknat ett strategiskt kontraktstillverkningsavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien. Indien är en stor och viktig marknad med över 30 miljoner tester per år utförda med Boules automatiserade hematologisystem. Beslutet att etablera lokal reagensproduktion i Indien baseras på att det ger direkta fördelar vid offentlig upphandling, kortare ledtider för kunderna samt lägre transportkostnader, vilka har ökat kraftigt under de senaste två åren som en konsekvens av pandemin samt ett önskemål om minskad miljöpåverkan från transporter.

“Vi är mycket glada över att samarbeta med Q-Line Biotech. Vi har arbetat tillsammans i många år då de är en distributör av våra lösningar i Indien så vi känner varandra väl. Q-Line har den tekniska kompetensen från att redan producera komplexa medicintekniska produkter och är lika fokuserade på att leverera hög kvalitet som vi är. Det är ett företag som är välkänt och respekterat i Indien och jag kunde inte ha önskat mig ett mer engagerat och lojalt företag att arbeta med i detta strategiskt viktiga projekt”, säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

“Vi är glada över att ingå detta tekniksamarbete med Boule Diagnostics, Sverige, en av pionjärerna och världsledande inom hematologilösningar. Vi är övertygade om att denna saminvestering och synergier av detta Make-in-India-initiativ kommer att göra det möjligt för oss att främja vår bredare strategi för att lansera mer hållbara och prisvärda diagnostiska lösningar på denna växande, kostnadsmedvetna indiska marknad”, förklarar Saurabh Garg, styrelseordförande Q-Line Biotech.

Den 1 200 kvadratmeter stora tillverkningsanläggningen är baserad i Lucknow, huvudstaden i delstaten Uttar Pradesh. Planen är att starta lokala tillverkningen av reagens under tredje kvartalet 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:00 CET.


Boule Diagnostics AB – Reagenstillverkning i Indien 20221020_SV

  • Prenumurera på våra nyheter