CFO Annette Colin lämnar Boule av familjeskäl

Annette Colin har idag informerat att hon lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl.

Annette kommer fortsätta i sin roll under sin uppsägningstid om sex månader för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående.

”Det är beklagligt att Annette väljer att lämna Boule av familjeskäl men det är förståeligt och jag önskar henne all lycka i framtiden.” säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022 kl. 22:00 CET.


Boule Diagnostics AB – CFO Annette Colin lämnar Boule av familjeskäl

  • Prenumurera på våra nyheter