CFO Christina Rubenhag kommer lämna Boule i juni 2022

Boule Diagnostics AB:s CFO Christina Rubenhag har beslutat att lämna sin tjänst för att tillträda som CFO i AddLife.

Christina har haft sin roll sedan 2017 och kommer fortsätta i denna under hennes uppsägningstid om sex månader för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående.

”Christina har spelat en nyckelroll i bolaget och haft stor betydelse för vår strategiska utveckling med marknadsexpansion och att förnya produktportföljen samt i arbetet med att modernisera styrmodeller och verktyg för att öka intern effektivitet. Christina har också varit tillförordnad VD under inledningen av 2020. Jag vill tacka henne för hennes tid och insatser hos Boule och önskar henne all lycka i framtiden.” säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 16:30 CET.


Boule Diagnostics – CFO Christina Rubenhag lämnar Boule

  • Prenumurera på våra nyheter