Valberedningens förslag till styrelse 2022

Valberedningen i Boule Diagnostics AB föreslår årsstämman 2022 att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman nyväljer Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande samt omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen och Jon Risfeldt till styrelseledamöter. Charlotta Falvin och Peter Ehrenheim har undanbett sig omval.

Yvonne Mårtensson har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Hon har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision AB från ett start-up till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har därutöver intill nyligen varit styrelseordförande i Elos Medtech samt är ledamot i XVIVO Perfusion. Yvonne är född 1953 och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2022 samt deras motiverade yttrande kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, ulf.hedlundh@svolder.se, tfn. +46 (0)8-440 37 70
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 07:00 CET.


Valberedningens förslag till styrelse i Boule Diagnostics 220211

  • Prenumurera på våra nyheter